Content.

websites

Website content/ Copywriting

De basisgedachte bij het ontwikkelen van een website is dat u informatie wilt delen met uw bezoeker. In de praktijk wordt daarbij veel aandacht geschonken aan de vorm waarin de informatie wordt aangeboden. Zo is er bijvoorbeeld veel aandacht voor de ‘look & feel’ van de webpagina. Dit zijn echter aspecten die ondersteunend zijn aan de basisgedachte, namelijk het delen van informatie.

Het is minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker, dat u veel aandacht besteedt aan de daadwerkelijke inhoud van uw website: de content. Met goed geschreven content weet u de bezoeker van uw webpagina te ‘triggeren’ om over te gaan tot actie. Die actie kan heel divers zijn en is geheel afhankelijk van het doel van de website. De content moet aansluiten bij dit doel. Een website kan een functie hebben die bijvoorbeeld commercieel is of juist informatief. Bij een commerciële website moet de content gericht zijn op het volledig informeren van de bezoeker met als doelstelling het overgaan tot aankoop van een product of afnemen van een dienst. Bij een informatieve webpagina spelen deze laatste aspecten een minder grote rol. Voor beide websites geldt echter dat de content wel zo geschreven dient te zijn, dat de bezoeker ook na een eerste kennismaking de moeite neemt terug te keren naar uw website. De kwaliteit van de content kan daarbij een doorslaggevende rol spelen. Immers, wanneer de content aansluit bij hetgeen de bezoeker mag verwachten bij het bezoeken van de website, zal deze eerder geneigd zijn terug te keren of zelfs uw pagina toevoegen aan de ‘Favorieten’.

Naast de bezoeker zullen ook de zoekmachines uw content ‘beoordelen’. Wanneer de content zoekmachinevriendelijk geschreven is, zal de website beter door de zoekmachines worden gewaardeerd en beloont worden met een hogere ranking in de zoekresultaten. Dit laatste draagt bij aan een betere vindbaarheid van uw website en resulteert uiteindelijk in meer bezoekers.